News.****

22.05-06.06 2020 Berättelser om klimatet – Konstfrämjandet Värmland **** 22.05-14.06 2020 Saknade Delar – Studio44 Stockholm **** 10.01-02.02 2020 – SPACESHIP EMPTINESS (The sky used to be more) – Studio 44 Projektrummet, Stockholm **** 24.08-08.09 2019 – Där världen kallas Skog – Köttinspektionen, Uppsala **** 15.02-17.02 2019 – Klimat-Lan  – Kolonin, Arvika **** 21.09-13.10 2018 Sci-fi is for real 13 – Hypersleep – Crum Heaven, Stockholm **** 06.05-13.05 2018 Utopia Now!, Samtidskonst i Bro, Upplands-Bro **** 07.04-29.04 2018 INVENTering, Saltskog gård, Södertälje **** 10.03-01.04 2018 How I learned to stop worrying and love the end!, Galleri 21, Malmö **** 13.01-17.02 2018 The Unseen Future, Konstväggen, Jönköping, Sweden **** 25.11-10.12 2017 Finland – med våra och deras ögon! Konstfrämjandet Västmanland,Västerås Domkyrka,Västerås Sweden ****  21.10 2017 – 28.01 2018  The Ultimate Limits of Infinity and the Space Beyond Part IV, Gotlands Konstmuseum, Visby, Sweden ****05.09-09.09 2017 Inside Voyager in Outer Space, HangmenProjects, Stockholm **** 27.05 – 30.06 2017 Predicting the Unfuture- part 1 the Endings, Kolonin, Arvika ****  18.03-09.04 2017 Artist Books, Saltskog Gård, Södertälje, Sweden **** 02.11-26.03 2017 The Ultimate Limits of Infinity and the Space Beyond Part III, Södertälje Konsthall, Södertälje, Sweden ***** 14.01-12.03 2017 The Ultimate Limits of Infinity and the Space Beyond Part II, Nacka Konsthall, Nacka, Sweden **** 01.12-18.12 2016 Nyt Kapitel // Nytt kapitel // Nytt kapittel, Svends Bibliotek Museumsbygningen, Köpenhamn, Denmark.**** – https://www.instagram.com/niklaswallenborg/

for00

Jag är född 1979 och verksam i Stockholm. Utbildad vid Konstfack; Institutionen fri konst i Stockholm. I mitt konstnärskap använder jag mig av transformering, kopiering och sampling som metod för att samla in mitt konstnärliga arbetsmaterial, ett material ofta hämtat från populärkulturell vetenskap och science fiction. Detta blir utgångspunkten för mitt skapande och undersökande av alternativa verkligheter, arbeta med infallsvinklar kring dramaturgi, berättande, fiktion kontra fakta, informationstransformering och en social kritik. Mina verk anspelar ofta intertextuellt på våra gemensamma referensramar inom film, musik, litteratur och utgår från existerande material för att undersöka fenomen och vår värld.
De senaste åren har jag arbetat med och undersökt hur sci-fi-genren kan användas inom samtidskonsten. Vad händer när ens arbete speglar sig i sci-fi, transformeras och stöps om, vrids några extra varv och på så sätt undersöks på ett annat sätt? Vad ger det att som konstnär använda sig av sci-fi, dess tankevärld, formspråk och historia för att kommentera, undersöka och titta på sin omgivning? Att närma sig det verkliga från det overkliga? Science fiction är inte en verklighets flykt utan ett motstånd, ett erbjudande om en alternativ värld och en möjlighet att förändra bilden av verkligheten och vår framtid, fiktiva världar kan hjälpa till att forma verkligheten.
/ Niklas Wallenborg

21.start

”För Niklas Wallenborg är science fiction ett skapande och undersökande av alternativa verkligheter och han arbetar ofta med transformering av bilder och texter genom olika medier. I hans installation Sci-Fi a Family Dinner (Tell them to meet me at the Mountain / And it sang for us.) (2016) sammanfogas “screengrabs” från E.T, Alien med Close Encounter of the third kind i ett seriemontage presenterat som en utrullad analog filmrulle. De urklippta stillbilderna är från scener ur filmerna där varken mänskligt eller utomjordiskt liv syns till. Wallenborg har sedan tagit dialogen ur filmernas middagsscener och satt samman dem till en handskriven dialog som kommer att fungera en slags undertext. Genom att överlappa olika scenografier utan någon form av liv, med konversationer från måltider, öppnar Wallenborgs verk upp för nya känslomässiga relationer och tankebanor kring både vad en middag och ett landskap utan liv faktiskt kan betyda, kanske något nytt, spännande, som kan förändra allt. Wallenborgs montagemetod består här, liksom i många andra verk i ett kopierande, översättande, samplande och återskapande där science fiction fungerar som ett material. Snarare än att skapa konst med utgångspunkt i exempelvis en konsthistorisk ism, en journalistisk konvention, eller ett vetenskapligt antagande utnyttjar Wallenborg, vad han kallar “de inbyggda egenskaper, känslor och historia som finns i vårt gemensamma kollektiva medvetande” så som det representeras inom science fiction. Han kan sägas göra konstnärligt bruk av och kontemplera hur det i de mörkaste dystopierna finns ett framåtsträvande, ett korn av hopp. Något som skär rakt in i vår samtid av kriser och auktoritär populism.”-Fredrik Svensk 2017

ustart

predicting01 Existentiella angelägenheter finns hos Niklas Wallenborg (f.1979) som intresserar sig för laddningen och glappet mellan det mänskliga och teknologiska. Likväl som för konstruktion, dekonstruktion och transformation av olika material och innehåll. I verket Sci-fi a Family Dinner (Tell them to meet me at the mountain/And it sang for us!) (2016) innefattas scener från klassiska science-fictionfilmerna E.T, Alien och Close Encounter of the third kind vilka satts ihop likt en analog filmrulle. Här kombineras känsligt handskrivna dialoger från middagsscener där familjerelationer står i centrum med kontrasterande stillbilder från filmerna där inget liv syns till, varken mänskligt eller utomjordiskt. Sammansättningen av de utvalda delarna skapar en ny och personlig berättelse. Populärkulturellt material och fragmentariska narrativ återkommer i Wallenborgs silverglänsade installation Space Blanket/Survival Blanket (2016), tolv överlevnadsfiltar med ord och sentenser från litteratur, film och musik hämtade ur konstnärens minne. Upphängda likt jättelika, uttrycksfulla banderoller och med filtarnas egentliga användningsområde i åtanke dras det existentiella innehållet till sin spets. – Angelica Blomhagen, Gotlands Konstmuseum -2017

voy01

02

zine

time0201 postera03sound02040507sci.fid208 a12play01a13ufo02a14ufosounda16ufo04a18play02a19ufo03