u01// UTOPIA NOW! //

Är en temporär och flyktig installation, men även en plattform för att titta på utopin som ide och plats. Utopia Now kommer även att finas digitalt igenom Instagram under namnet projectutopianow. Där vi tillsamans undersöker utopin genom fiktion, verklighet och dömmar. Det är dags att skapa nya visioner, nya idéer och nya mål! Det är dags att uppfinna och testa nya tankar och filosofier och genom detta staka ut riktningen mot ett samhälle som är lite bättre, även om vi kanske aldrig kommer nå dit. Så har vi åtminstone skapat ett riktmärke mot något som inte leder rakt ner i en avgrund. Något som skär rakt in i vår samtid av kriser, auktoritär populism och nationalism och skapar ett framåtsträvande ett korn av hopp. Fantasi är inte en verklighetsflykt utan ett motstånd, ett erbjudande om en alternativ värld och en möjlighet att förändra bilden av verkligheten och vår framtid, fiktiva världar kan hjälpa till att forma verkligheten. Genom att prata om framtiden så formar vi den. Så låt oss skapa en kollektiv vision av framtiden.

u03 u02

u413 u411 u412 u414 u409 u410 u408 u401 u402 u403 u404 u405 u407 u406 pil